جزئیات کالا

کالای انتخابی:

کتاب تمرین های روش های مختلف آرشه کشی جلد3 Schradieck (نشر چنگ)

هزینه:

15,000تومان

محاسبه گر فروش اقساطی

ریال
پیش پرداخت:

--ریال
-- ریال
--ریال
--ریال

اطلاعات شخصی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات شغلی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات مکانی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات بانکی شما ( باید اطلاعات صاحب دسته چک پر شود )

اطلاعات در مورد خرید شما

چنانچه توضیح خاصی در مورد خرید خود دارید در کادر زیر وارد نمایید